NoHiK ehk Noorte Hiinauurijate Kirjutised on ASIA Hiina-teemaline veebiväljaanne, mis avaldab Eesti noorte hiinauurijate kirjutisi, seal hulgas uurimistöid, bakalaureuse- ja magistritöid.

NoHiK avaldamiseks peab kirjatöö vastama väljaande nõuetele. NoHiK avaldab kirjutisi, mis on

originaalse ja hästi põhjendatud arutlusega;
korrektselt viidatud;
selgelt sõnastatud ja struktureeritud;
grammatiliselt korrektsed.

(Vaata ka Tartu Ülikooli juhiseid uurimistöö vormistamiseks)


Kõik NoHiK-ule avaldamiseks esitatud uurimistööd läbivad eellugemise, mille põhjal otsustab ASIA juhatus, kas uurimistöö on avaldamiskõlbulik. 

Kõik uurimistööd on avaldatud autorite nõusolekul ja väljendavad nende seisukohti. NoHiK-us avaldatud kirjatööde õigused kuuluvad autoritele ning kirjatöid võib avaldada ka muudes väljaannetes. (Autori soovil eemaldatakse kirjatöö NoHiK-ust.)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


NoHiK-us avaldatud uurimused


Katre Sai
Solving the Taiwan Issue:
Contradicting Positions on the Future of Taiwan in 1990-2008
uurimus
Tartu Ülikool
Andrei Liimets
Hiina pehme jõud: olemus ja rakendused
uurimus 
Tartu Ülikool
(NB! vaata ka Anrei Liimetsa bakalaureusetööd all)Kaspar Arro
Hiina ametliku ideoloogia transformatsioon marksismist pragmaatilise natsionalismi suunal: natsionalistliku diskursuse interaktsioon võimu ja vaimu vahel läbi ühise vastuseisu välisjõududele 
uurimus
Tartu Ülikool
Mart Veliste
Hiina Rahvavabariik ja piiritülid: sissevaade riigi ametlikesse ajaloolistesse argumentidesse Ida- ja Lõuna-Hiina merede tülide näitel 
uurimus
Tartu Ülikool
(NB! vaata ka Mart Veliste bakalaureusetööd all)
Urmas Pappel
The Other Side of Freedom:
Concepts of Liberty in Chinese Orthodox Philosophy from 1980 to 2002
magistritöö
Lundi Ülikool
Sandra Lepp
Shanghailase identiteedi kujunemine läbi ühiskondlike muudatuste
aastatel 1842-2010
bakalaureusetöö
Tallinna ÜlikoolBerit Pajula
Naine Songi ajastu Hiinas: ühiskondlik positsioon ja rollid
kõrgklassi naise elutsükli näitel

bakalaureusetöö
Tallinna ÜlikoolUrmas Pappel

Usuvabadus Hiina kultuuriruumis:
riik ja usulised organisatsioonid

magistritöö
Tartu Ülikool

Anna-Maria Talihärm
Modernization of China’s Weaponry: Shaking the Balance?
uurimus
Waseda ÜlikoolAndrei Liimets
Hiina pehme jõud ja selle käsitlus Eestis
bakalaureusetöö
Tartu Ülikool

Mart Veliste
Diauyu/Senkaku saartetüli:
Hiina ja Jaapani ametlike diskursuste analüüs
bakalaureusetöö
Tartu Ülikool Silvia Tänav
The impact of adapting expansionary monetary policy in the emerging government debt in China
uurimistöö
Tartu Ülikool 


Mari Kalma
Hiina ja USA-välispoliitilised suhted ja ülemvõimu küsimus
uurimistöö
Tartu Ülikool