Aasiaga Seotud Inimeste Andmebaasi eesmärgiks on koondada kõik Aasiaga seotud eestlased ühte võrgupõhisesse andmebaasi.

ASIA Andmebaas kasvas välja Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühiselt välja töötatud õppemooduli "Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika" mittetulunduslikust arendusprojektist. 

Vaata ASIA Andmebaasi või liitu.

ASIA missioon on

  • arendada Aasia suunalist võimekust Eesti ühiskonnas;
  • edendada Aasiaga seotud eestlaste omavahelist lävimist;
  • pakkuda kõigile huvilistele võimalust saada otsekontaktide kaudu infot Aasia kohta;
  • pakkuda Eesti ettevõtjatele võimalust tulemuslikumalt värvata inimesi, kes on Aasias elanud, töötanud või Aasiaga akadeemiliselt seotud.